ROZWÓJ

Benefity a employee experience – 7 aspektów, które warto brać pod uwagę

Współczesne wynagrodzenia za pracę już dawno przestały opierać się jedynie na finansowej gratyfikacji. Na rynku pojawiły się dodatkowe benefity dla pracowników, które pełnią nie tylko funkcję motywującą, ale mogą też pomagać dbać o zdrowie, ułatwiać rozwijanie ludzkiego potencjału i pasji lub po prostu gwarantować dobrą zabawę.

Aleksandra Łomzik
Benefity pracownicze – czym są, a czym nie są?

Benefity pracownicze to po prostu dodatkowa forma wynagrodzenia oferowana oprócz podstawowej pensji. Do najbardziej znanych należą m.in. karty sportowe (Multisport), kursy językowe, dodatkowe budżety na szkolenia lub na przykład dostęp do psycho - edukacyjnych aplikacji na telefon (takich jak m.in. Focusly w ramach MultiLife). Pojawia się jednak coraz więcej form udzielania pracownikom innej niż pieniężna gratyfikacji, jest to bowiem obszar, który skutecznie analizuje bieżące potrzeby ludzi i na nie odpowiada.

Poza opłacanymi przez pracodawcę benefitami istnieją także takie, które nie wymagają wkładu pieniężnego – na przykład możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie czy elastyczne godziny pracy. Warto pamiętać, że benefity pozapłacowe nie mogą być formą rekompensaty nieodpowiedniego wynagrodzenia. Benefitami nie są również narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, do których, w zależności od stanowiska, należą m.in. telefon służbowy czy laptop z pakietem Office.

Czy warto zainwestować w benefity pozapłacowe?

Zdecydowanie tak!

Benefity pozapłacowe:

  • stanowią skuteczną formę motywacji pracowników - ich wdrożenie pozwala nie tylko zachęcić potencjalnych kandydatów do wzięcia udziału w rekrutacji naszej firmy, ale także motywować swoich obecnych pracowników oraz zatrzymać ich przy sobie na dłużej,
  • to sposób na okazanie zatrudnionym swojej wdzięczności, a także na stymulowanie ich dbałości o stan swojego zdrowia czy samopoczucia psychicznego i fizycznego,
  • pozwalają wynagrodzić wszystkich pracowników, niezależnie od pełnionego przez nich stanowiska i jego wagi,
  • dzięki przystępności cenowej, ogromnemu zróżnicowaniu i łatwemu dostępowi do tego typu świadczeń są dobrą opcją dla każdej branży.

Firmy oferujące bogaty zasób benefitów są na ogół postrzegane za bardziej zaangażowane w dobrobyt pracownika. Wynika to z tego, że zarówno dla potencjalnych kandydatów, jak i obecnych pracowników, bardzo ważne jest czucie się pewnym, docenionym i otoczonym opieką, co umożliwiają właśnie benefity pozapłacowe.

Badanie przeprowadzone w 2022 roku przez PeopleKeep – portal umożliwiający amerykańskim pracodawcom wdrażanie pakietów benefitowych – pokazało, że aż 83% badanych uważa ich dostępność za jeden z najważniejszych czynników branych przez nich pod uwagę w trakcie szukania pracy.

Pakiety benefitów a employee experience – czy warto oferować świadczenia pracownikom?

Employee experience to inaczej doświadczenia pracownika związane z firmą, zbierane przez cały okres zatrudnienia – od etapu rekrutacji, aż po rozstanie się z nią. Mogą one być zarówno pozytywne, jak i negatywne, a wpływa na nie wiele czynników.

W jaki sposób benefity mogą oddziaływać na employee experience?

  • Motywacja i retencja

Pracownik, który czuje, że jego praca jest doceniania przez pracodawcę, jest zadowolony, zmotywowany i przede wszystkim – lojalny. W dzisiejszych czasach rotacja pracowników to spory problem, a bogaty pakiet benefitów może pomóc nam mu przeciwdziałać. Dzięki zaangażowaniu w dobre samopoczucie i satysfakcję pracowników mamy możliwość sprawić, że poczują się docenieni i otoczeni opieką, dzięki czemu zmniejszymy prawdopodobieństwo szukania przez nich lepiej nagrodzonego stanowiska gdzieś indziej.

Badanie przeprowadzone przez firmę ubezpieczeniową Aflac pokazało, że prawie połowa z 6000 badanych planuje szukać nowej pracy, jeśli ich aktualne miejsce zatrudnienia nie oferuje benefitów pozapłacowych lub dysponuje ich małym wyborem. Z kolei inne badanie, wykonane przez Willis Towers Watson sugeruje, że aż 78% badanych uważa za bardziej prawdopodobne, że pozostaną na obecnym stanowisku, jeśli pakiet benefitów jest dla nich zadowalający.

  • Produktywność

Nie tylko motywacja, ale i dobre samopoczucie pracowników przekłada się na ich większą produktywność, a jak wiadomo – większe zaangażowanie pracowników to zysk dla pracodawcy. Wiele badań dowiodło, że jakość naszej pracy w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze jesteśmy wypoczęci i od stanu naszej psychiki. Jednym z zadań prawidłowo zaprojektowanego systemu benefitów jest wspieranie zatrudnionych osób w redukcji stresu i stymulowanie ich do spędzania czasu wolnego w naprawdę regenerujący i przynoszący radość sposób (np. poprzez kurs jogi online).  

Oferując pracownikom różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe, przyczyniamy się do zwiększenia ich wydajności i zaangażowania w swoje obowiązki. Zmniejszamy też ilość pracowników wykonujących swoje zadania na niezadowalającym poziomie.