ZDROWIE

Co NAPRAWDĘ zwiększa zaangażowanie Twoich pracowników?

W zdrowym ciele zdrowy duch? Owszem. Ale to nie koniec korzyści. Zdrowie fizyczne i psychiczne to także realna wydajność pracy. Jak o nią zadbać?

Minusy związane z pandemią, można wymieniać jednym tchem. Problemy z zarządzaniem rozproszonymi zespołami, brak integracji pracowników, zwiększony stres, nieergonomiczne miejsca pracy w czasie home office… wszystko to oczywiście prawda. Ale zarazem to właśnie dzięki kolejnym lockdownom i zarządzaniu w czasach permanentnego kryzysu, pracodawcy zaczęli wyjątkowo uważnie przyglądać się kondycji psychicznej i fizycznej pracowników. I słusznie. Oba te parametry mają olbrzymi wpływ na efektywną pracę. I stanowią swoisty system naczyń połączonych.

Zła kondycja psychiczna

W 2021 roku, marka farmaceutyczna STADA przeprowadziła szczegółowe badania, dotyczące dobrostanu europejskich pracowników. Niestety, wnioski okazały się mało optymistyczne dla polskich pracodawców. Aż 70% respondentów z naszego kraju, przyznało, że przynajmniej raz w ostatnim czasie odczuwało oznaki wypalenia [1]. Daje nam to niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów Europy. Ten sam raport pokazuje, że tylko połowa z nas określa swój stan psychiczny jako dobry. Potwierdzają to dane ZUS. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania urosły do rangi jednego z głównych powodów nieobecności pracowników – w 2021 r. to aż 25,2 mln dni absencji chorobowej [2].

Aktywność do poprawki

Powodu do zadowolenia nie znajdziemy także w obszarze związanym z kondycją fizyczną. Jak wykazał raport MultiSport Index z 2022 roku, większość, bo niemal 60% naszych rodaków, nie wypełnia zaleceń WHO, w kwestii aktywności [3]. Przypomnijmy: Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że osoby w przedziale wiekowym 18–64 lat powinny podejmować umiarkowaną aktywność fizyczną przez co najmniej 150 minut w tygodniu lub aktywność o natężeniu intensywnym przez co najmniej 75 minut. Do powyższych zaleceń WHO zbliżone są także rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 r. Propagują one aktywność fizyczną wykonywaną z częstością od 3 do 5 sesji treningowych tygodniowo, a najlepiej codziennie [4].

Niestety przekłada się to na problemy z wagą. NFZ alarmuje, że aż trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, a jeden na czterech jest otyły. I problem ten, w ostatnich latach, systematycznie się zwiększa [5].

Masowo uskarżamy się także na bóle pleców – takie dolegliwości zgłasza aż 80% osób przebadanych przez Barbarę Grabowską i Aleksandrę Kwaśniewską z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu [6]. Jednocześnie połowa respondentów podkreśla, że dba o ergonomię stanowiska pracy. Jednym z powodów może być więc aktywność. A raczej jej brak.