PSYCHOLOGIA

Jak mądrze dbać o pracowników? Jakie korzyści może przynieść to firmie?

W jaki sposób organizacja może troszczyć się o własnych pracowników, by Ci poczuli to, jak bardzo są ważni? Czy naprawdę liczą się tylko pieniądze? Mądre dbanie o kadrę powinno być odpowiedzią na uniwersalne potrzeby pracowników jako istot ludzkich. Te natomiast zdecydowanie wykraczają poza temat kolejnej podwyżki. Zyski liczymy nie tylko poprzez sprawdzanie salda na koncie i dotyczy to zarówno zatrudnionych, jak i pracodawców.

Aleksandra Łomzik

Wszelkie źródła dowodzą, że działania mające na celu poprawę dobrostanu pracowników wiążą się również z ogromnymi korzyściami dla firmy, która je wprowadza. Należą do nich m.in. zwiększona efektywność i produktywność oraz znacznie zmniejszone koszty związane z wynagrodzeniami chorobowymi.

Potrzeby jako wskazówka

Jakie zatem są uniwersalne potrzeby ludzi? Jednymi z podstawowych są: posiadanie pożywienia i schronienia, poczucie bezpieczeństwa oraz bycie w trwałych relacjach z innymi ludźmi. Na dalszym planie, ale nie mniej ważna, jest potrzeba samorealizacji. Chodzi tu zarówno o odkrywanie swoich mocnych stron, jak i odczuwanie tego, że to, w co się angażujemy, ma znaczenie.

Organizacja, której misją, oprócz celów typowo biznesowych, jest społeczna odpowiedzialność, powinna uwzględnić w swoich wartościach i wewnętrznej kulturze działania, które będą wspierać pracowników w zaspokajaniu ich pragnień.

Efektem takich działań powinna być sytuacja, w której pracownicy:

  • odczuwają, że ich wysiłki i starania na gruncie pracy zawodowej są doceniane przez pracodawcę,
  • mają zaufanie do swoich przełożonych i są przekonani, że mogą liczyć na ich wsparcie,
  • czują się usatysfakcjonowani, szczęśliwi i zdrowi na zadowalającym poziomie,
  • potrafią zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym i wiedzą, że dążenie do takiego stanu ma znaczenie dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • znają kluczowe wartości firmy, kierują się nimi i uważają je za zasadne i istotne.
Obszary wsparcia

Jakie zatem można wyszczególnić obszary, którymi pracodawca powinien się zająć, po to, by budować dobrą atmosferę w miejscu pracy, a jednocześnie dbać o pracowników? Oto te, szczególnie warte starań:

  • Komunikacja

Komunikacja jest niezbędna każdemu z nas, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Posługiwanie się nią świadomie może usprawnić wszelkie procesy. Jednocześnie, jest to umiejętność, którą można cały czas doskonalić. Dlatego właśnie warto udostępniać pracownikom szkolenia z obszaru komunikacji. Dbamy w ten sposób nie tylko o nich samych i ich wzajemne relacje, ale również interesy organizacji. Odpowiednio dobrana komunikacja ułatwia bowiem realizację wszelkich spraw, minimalizując zjawisko niedostatecznego zrozumienia oraz trudnych emocji, które mogą się pojawiać, kiedy występują w tym zakresie jakiekolwiek zakłócenia.

Wdrażanie i edukowanie co do strategii komunikacyjnych, np. wprowadzanie w środowisko firmy kultury feedbacku czy zasad komunikacji opartej na empatii, będzie zatem decyzją, mającą ekonomiczne uzasadnienie, a jednocześnie pomoże pracownikom rozwijać własne kompetencje związane z porozumiewaniem się. To z kolei może ułatwić im komunikację nie tylko w pracy, ale również w sytuacjach z życia prywatnego, co może przekładać się na podniesienie jakości ich życia i poziomu satysfakcji. Skutek - większa efektywność, motywacja i zaangażowanie w obowiązki zawodowe.

Jak można zatem wspierać pracowników w tym obszarze? Ważna jest edukacja, ale przede wszystkim trening umiejętności komunikacyjnych. Sprawdzą się tutaj odpowiednio dobrane szkolenia, ale przede wszystkim kluczowe jest realne używanie na co dzień wypracowanych za ich pośrednictwem narzędzi. Dobrą praktyką będzie również jak najczęstsze stymulowanie pracowników do doskonalenia swoich kompetencji z tego obszaru np. poprzez umożliwianie im dostępu do psychoedukacyjnej aplikacji Foculsy, gdzie będą mogli zapoznać się z technikami komunikacyjnymi i powodami, dla których warto je stosować.

  • Relacje

Badania naukowe dowodzą, że dobre relacje z innymi ludźmi to coś, co daje nam najwięcej poczucia satysfakcji i szczęścia. Jako że większość doby spędzamy, wykonując swoje obowiązki zawodowe, które często wymagają kontaktowania się z innymi ludźmi, bardzo istotne jest to, by dbać o jakość naszych relacji. Warto, by pracodawca posługiwał się tą wiedzą i nie ignorował tlących się między członkami zespołów konfliktów oraz innych sytuacji, które zazwyczaj po czasie takiego zaniedbania eskalują, przekładając się nie tylko na spowolnienie realizowanych projektów, lecz również na ogólną atmosferę w miejscu pracy.

Należy uzmysłowić sobie, że klimat związany z trudnymi relacjami między ludźmi i nagromadzeniem wzajemnych żali i niechęci, które są jedynie pielęgnowane, bez dążenia do rozwiązywania takich problemów, nigdy nie będzie sprzyjał dobrej współpracy i realizacji biznesowych celów.

Jak można zatem wspierać pracowników w tym obszarze? Tutaj także sprawdzą się odpowiednie szkolenia i jak najczęstsze wprowadzanie w życie poznanych dzięki nim narzędzi. Uważności na siebie, ale także na innych, która jest podstawą głębokich i długotrwałych relacji, można się również nauczyć za pomocą kursu mindfulness. Stres, który często przeszkadza nam w nawiązywaniu kontaktów, można zniwelować także dzięki technikom świadomego oddechu. Warto dać swojemu zespołowi możliwość wyboru pomiędzy różnorodnymi usługami, wśród których na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.