8 wskazówek, jak dbać o zdrowie psychiczne pracowników

Bez skutecznego wsparcia ze strony pracodawców problemy ze zdrowiem psychicznym mogą wpływać na zdolność pracowników do wydajnej pracy i zwiększać absencję. Jak im zaradzić i jakie działania profilaktyczne mogą podejmować dziś firmy?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wygląda współczesna kondycja psychiczna polskich pracowników?
  • Jakie mogą być przyczyny problemów psychicznych po pandemii?
  • Jak firma może wspierać ochronę zdrowia psychicznego pracowników?

Problemy psychiczne polskich pracowników wymieniane są często jednym tchem z innymi konsekwencjami pandemii. Oczywiście przedłużające się odosobnienie i niepewność jutra na pewno odcisnęły piętno na dobrostanie Polaków. Raport Benefit Systems „Zmęczeni, obojętni, niezaangażowani. Postpandemiczne potrzeby pracowników” z 2022 wykazał, że aż 61% pracujących Polaków w okresie pandemii częściej odczuwało problemy związane z psychiką! Byłoby jednak błędem wskazywanie ostatnich wydarzeń jako jedynej przyczyny takiego stanu. Okazuje się, że już przed okresem epidemii Covid-19 wiele badań wskazywało na powszechne narastanie zagrożeń zdrowia psychicznego, stanowiących problem cywilizacyjny. [1]

Czy wiesz, że…

Szacuje się, że co roku traci się 12 miliardów dni roboczych z powodu depresji i niepokoju, które kosztują światową gospodarkę prawie 1 bilion dolarów. [2]

Niemniej faktem jest, że stan psychiczny naszych rodaków uległ pogorszeniu w porównaniu z normą sprzed pandemii [1]. Sam tylko poziom stresu wzrósł w ostatnim czasie u 53% badanych, powodując jednocześnie pogorszenie stanu zdrowia.

Covid był jednak czynnikiem, który przyspieszył pochylenie się nad tym tematem przez polskich pracodawców [3]. Zmieniło się również podejście samych pracowników. Niemal połowa z nich (48%) oczekuje dziś od pracodawcy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego [4].

Jak przeciwdziałać eskalacji i łagodzić skutki dotychczasowych problemów z psychiką wśród zatrudnionych?

1. Zadbaj o komunikację

Okazuje się, że problemy psychiczne – te wynikające z czasów pandemii i późniejsze – mają duży związek z poczuciem niepewności i obawami o jutro. Niemal ⅓ (29%) ogółu pracowników zbadanych na potrzeby raportu „Zdrowie psychiczne Polaków a ich życie zawodowe” serwisu LiveCareer.pl przyznała, że pracuje w niepewnych warunkach. Natomiast wśród pracowników zmagających się z problemami psychicznymi, była to prawie połowa — 45%.

Okazało się, że osoby cierpiące na problemy psychiczne zauważają też, że nie podobają im się z reguły warunki panujące w ich firmach ani wysokość zarobków, jakie uzyskują [5]. Niepewność jutra, nieprzyjemna atmosfera i źle płatna praca fatalnie wpływają na nastroje załogi. Część z tych problemów może rozwiązać nie nagły przypływ gotówki (to byłaby nierealistyczna rada), ale właśnie otwarte, szczere i kompleksowe podejście do komunikacji – informowanie o sytuacji na rynku i odpowiedziach firmy na nowe wyzwania. Kto wie, może w taki sposób uda się zmienić obawy w motywację do realizowania wspólnego celu?

2. Daj przestrzeń

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej najlepiej w kwestii zdrowia psychicznego wypadają badani z Europy Środkowej i Wschodniej. Jednak zdaniem ekspertów, takie dane nie świadczą o tym, że właśnie ta część Europejczyków lepiej radzi sobie ze stresem. Przeciwnie: w krajach naszego regionu panuje mniejsza świadomość higieny psychicznej, większa stygmatyzacja złej kondycji w tym zakresie oraz niewystarczający dostęp do pomocy psychiatrów i psychoterapeutów [1]. Firma jest w stanie wpłynąć na wszystkie te czynniki, umożliwiając wszystkim zatrudnionym np. konsultacje z psychologiem online.

Zacznijmy jednak od stygmatyzacji – warto stworzyć taką politykę i takie procedury, by pracownicy nie bali się rozmawiać o problemach psychicznych. A także, żeby w razie takowych problemów, wiedzieli do kogo się zwrócić. Informacje o tego typu procedurach mogą przekazywać managerowie, ale pracownicy powinni mieć do nich stały dostęp przez intranet. W intranecie można także zamieścić informacje o kursach i szkoleniach dostępnych np. w ramach benefitów (takich jak kurs mindfulness od MultiLife).