ZDROWIE

Eksperci na żądanie – jak zapewnić profesjonalne wsparcie dla zespołu

Pracownicy coraz częściej oczekują od firm większego zaangażowania w ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Czy oznacza to konieczność osobnego etatu dla lekarza, dietetyka czy psychologa?

Na szczęście aż tak daleko idące zmiany nie są konieczne. Rynek benefitów szybko dostrzegł potrzebę i zaproponował rozwiązanie – efektywne i wygodne dla obu stron.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakich benefitów potrzebują współcześni pracownicy?
  • Jaką rolę odgrywają eksperci w utrzymaniu dobrostanu zespołu?
  • Skąd i w jaki sposób pozyskiwać ekspertów?
  • Jak udział ekspertów zwiększa efektywność pozostałych benefitów?
Rozwiązanie na nowe czasy

Pandemia diametralnie zmieniła model pracy biurowej. Z danych marki Colliers wynika, że w ostatnim czasie aż 89% organizacji wdrożyło hybrydowy model pracy. Oczywiście część pracodawców stosowała go już wcześniej. Jednak skalę tej zmiany można dostrzec, jeśli przeanalizuje się dane sprzed pandemii. Wówczas aż 76% organizacji działało wyłącznie stacjonarnie. Można więc mówić o całkowitym odwróceniu proporcji. [1]

Taki model pracy jest, jak się okazuje, zdecydowanie na rękę polskim pracownikom. Jak wynika z badania Deloitte, już niemal połowa respondentów poszukałaby nowej pracy w przypadku zwiększenia liczby dni spędzanych w biurze. Co więcej, co trzeci pracownik zgodziłby się na niższe zarobki, gdyby to zapewniało mu odpowiednią liczbę dni pracy zdalnej [2]. Widać to także w podejściu do benefitów.

Pamiętaj – niemal 90% firm pracuje dziś hybrydowo. Niemal połowa pracowników zmuszonych do całkowicie stacjonarnej pracy, poszukałaby innego pracodawcy.

Benefity online – trend jutra?

Z raportu Benefit Systems wynika, że aż 56% zatrudnionych liczy na to, że ich pracodawcy wprowadzą lub zwiększą dostępność benefitów w formule online [3]. W przypadku pracy hybrydowej jest to dość oczywista propozycja. Pracując w różnych miejscach, oczekujemy rozwiązań, które okażą się łatwo dostępne i uniwersalne, niezależnie od tego, gdzie spędzamy dany dzień.

Pamiętajmy również, że w niektórych firmach praca hybrydowa oznacza system rotacyjny albo niemal całkowite zezwolenie na działanie zdalne (poza sporadycznymi dniami przeznaczonymi na spotkania w biurze). Część firm zezwala wybranym działom na pracę w 100% zdalną.

W takich wypadkach benefity online stają się idealnym rozwiązaniem, ponieważ:

  • nie różnicują pracowników,
  • są dostępne dla wszystkich, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Pamiętaj – hybrydowy system pracy wymaga zwiększenia liczby benefitów online. W ten sposób nie wykluczasz pracowników ze względu na miejsce czy charakter pracy.